arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมวิทยาศาสตร์ (Science Club)

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ชื่นชอบการทดลอง ค้นคว้า และศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป


กิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

กิจกรรมในวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 Science Show


ข่าวสาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

 เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1 (ชี้แจงและมอบหมายงาน)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 ช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

 หยุดตามมติคณะรัฐบาล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

 การทดลอง Lava Lamp

ภาพการทดลอง
บรรยากาศในห้องเรียน

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

 กิจกรรมบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2559

 กิจกรรมบูรณาการสวนพฤษศาสตร์ 1

ตัวอย่างผลงานบูรณาการ

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2559

 การทดลอง Diving Ketchup

วันที่ 13 มิถุนายน 2559

 การทดลองกระดุมไม่ยอมจมน้ำ

วันที่ 6 มิถุนายน 2559

 กิจกรรมเซลล์กับวิทยาศาสตร์

ใบงานเซลล์กับวิทยาศาสตร์

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

 ปฐมนิเทศน์ ชี้แจงรายละเอียดแก่นักเรียนในชมรม

โลโก้ชมรมวิทยาศาสตร์